GINA DE WIT
"ELKE DAG"
Als twee mensen samen leven,
en één krijgt er de bons
Als de zaak wordt opgeheven,
zoals toen tussen ons
Dan duurt het lang voordat die wond geheeld is,
en nog langer als de pijn ongelijk verdeeld is
Maar ik ben er nu overheen, alleen,
ik ben er overheen

Want ik weet nu,
wat ik zonder jou moet beginnen
Hoewel ik toch nog altijd van je hou
Teer ik niet meer op herinneringen
En begin ik elke dag,
dus begin ik elke dag,
zo begin ik elke dag weer zonder jou

Ik ben van jou genezen,
je ziet er niets meer van
En ik heb mezelf bewezen,
dat ik ook zonder jou kan

Toch duurde 't lang voor ik 't kon geloven
't Verlangen naar jou,
ging niet zomaar over
Maar ik ben er nu overheen, alleen,
ik ben er overheen

Want ik weet nu,
wat ik zonder jou moet beginnen
Hoewel ik toch nog altijd van je hou
Teer ik niet meer op herinneringen
En begin ik elke dag,
dus begin ik elke dag,
zo begin ik elke dag weer zonder jou

Want ik weet nu,
wat ik zonder jou moet beginnen
Hoewel ik toch nog altijd van je hou
Teer ik niet meer op herinneringen
En begin ik elke dag,
dus begin ik elke dag,
zo begin ik elke dag weer zonder jou