BRIGITTE
"JERUZALEM"




Jeruzalem, Jeruzalem
in dromen hoor 'k jouw stem
Jeruzalem

Jeruzalem, Jeruzalem
een nieuwe dag breekt aan
Jeruzalem, Jeruzalem
de wind fluistert jouw naam
Jeruzalem

Denk vaak terug aan Jeruzalem
De pracht van jouw schoonheid
al vele eeuwen
Denk aan de kinderen
ik hoor hun stem
Vertellen verhalen van lang geleden

Jeruzalem, Jeruzalem
een nieuwe dag breekt aan
Jeruzalem, Jeruzalem
de wind fluistert jouw naam
Jeruzalem

De zon schijnt op de gouden stad
De straten vol mensen
een stad vol leven
Eens keer ik terug naar Jeruzalem
De pracht van jouw rijkdom
wil ik beleven

Jeruzalem, Jeruzalem
een nieuwe dag breekt aan
Jeruzalem, Jeruzalem
de wind fluistert jouw naam

Jeruzalem, Jeruzalem
een nieuwe dag breekt aan
Jeruzalem, Jeruzalem
de wind fluistert jouw naam
Jeruzalem