HELEN SHEPHERD
"WERELD"
Wereld zo vol venijn
met zoveel harten van angst en pijn
Jij zou toch zo mooi kunnen zijn

Zo zonder woorden vol haat
Zo zonder moord en verraad
Jij zou zo mooi kunnen zijn

Zo zonder jachten naar geld
Zo zonder macht en geweld
Zonder zo veel valse schijn

Mensen van goede wil
Staan wij daar goed bij stil
Hebben wij wel genoeg gedaan
Of zijn wij te zelfvoldaan

Wereld zo vol venijn
Laat mij niet roepen in jouw woestijn
Hoever zou de vrede nog zijn?
Voor zoveel mensen in nood
Of zijn de wensen zo groot
dat er geen vrede kan zijn

Wij willen vrede op aard'
Wij zijn de vrede niet waard,
als het maar woorden zijn

Laat mij niet roepen in jouw woestijn