ANNEKE GRÖNLOH
"WEER ZINGT DE WIND"
Weer zingt de wind
van een meisje dat mint
en een jongen zo ver
Eindeloos ver

Weer vraagt een stem
vol verlangen naar hem
naar die liefste, zo ver
Eindeloos ver

Elke dag, ieder uur
laait de vlam van het vuur
En twee harten, alleen
Smelten samen tot één

Weer, telkens weer
klinkt dit liedje zo teer
ne het blijft in elke taal
Voor allemaal

Weer komt de dag
van een kus en een lach
Als een liefde begint
dan zingt de wind

Weer vraagt een stem
vol verlangen naar hem
Naar die liefste zo ver
Eindeloos ver

Elke dag, ieder uur
laait de vlam van het vuur
En twee harten, alleen
smelten samen tot één

Weer, telkens weer
klinkt dit liedje zo teer
En het blijft in elke taal
Voor allemaal