JETTY PAERL
"DE VOGELS VAN HOLLAND"
De vogels van Holland zijn zo muzikaal
Ze leren in hun prille jeugd al tierelieren
De merel, de lijster en de nachtegaal
Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren
't Is geen wonder
want nergens zijn de plassen zo blauw
Als in Holland, mijnheer
Als in Holland, mevrouw
't Is geen wonder
want nergens is het gras zo vol dauw
Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw
En daarom zijn de vogels hier allemaal
Zo muzikaal
Zo muzikaal
Zo muzikaal

De hele wereld door heb ik vogels horen zingen
In het zuiden, in het westen, in het noorden
In vele verre landen heb ik vogels horen zingen
Zij zingen kleine liedjes zonder woorden

De Franse vogels zingen tudeludelu
Japanse vogels zingen tudeludelu
Chinese vogels zingen tudeludelu
Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij
Als in Holland in het voorjaar in de wei

De vogels van Holland zijn zo muzikaal
Ze leren in hun prille jeugd al tierelieren
De merel, de lijster en de nachtegaal
Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren

't Is geen wonder
want nergens zijn de plassen zo blauw
Als in Holland, mijnheer
Als in Holland, mevrouw
't Is geen wonder
want nergens is het gras zo vol dauw
Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw
En daarom zijn de vogels hier allemaal
Zo muzikaal
Zo muzikaal
Zo muzikaal