PUNTENTELLING

  jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 jury 6
Go! 4 3 - 8 10 7
One look 2 4 4 6 - 7
Baby it's you 8 5 5 4 4 7
Tusken skimer en ljocht 3 1 7 - 1 19
Stay - - 1 1 2 6
Tranen in de stilte 1 7 2 3 6 6
Someone like you - 2 - - 7 5
When forever ends 7 8 6 7 3 16
My impossible dream 12 12 12 12 8 114
De liefde 6 6 8 2 - 6
Tomorrow 5 - 3 5 12 9
How does it feel 10 10 10 10 5 88

Elk jurylid gaf punten in de Eurovisie traditie: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt. Daarnaast was er een jury samengesteld uit luisteraars van Radio 2, en een jury samengesteld uit buitenlandse conservatorium studenten. Het totaal van deze punten (290) vormde 50% van de uitslag. Via televoting mochten de tv-kijkers ook 290 punten verdelen.

    Jury:  
    01 - Cornald Maas 04 - Radio 2
    02 - Esther Hart 05 - Internationaal
    03 - Paul de Leeuw 06 - Televoting