PUNTENTELLING

  jury 1 jury 2 jury 3 jury 4
Love will rule the world 5 3 - 2
Simply in love 1 2 3 3
Count me out 7 7 5 15
Laat je zien 2 - 1 5
So much love 10 12 7 25
Danielle 3 5 10 18
Out on my own 12 10 12 50
Fool for you - 1 2 2

Er waren drie jury's: De Artiesten, de Auteurs en de Muziekindustrie. Per jury werden 12, 10, 7, 5, 3, 2 en 1 punt gegeven. Via televoting werd hetzelfde totaal aantal punten (120) verdeeld.

    Jury:    
    01 - Artiesten 03 - Muziekindustrie
    02 - Auteurs 04 - Televoting