PUNTENTELLING

  jury 1 jury 2 jury 3 jury 4 jury 5 jury 6 jury 7 jury 8 jury 9 jury 10 jury 11 jury 12
Een nieuw begin - - - 2 1 - - 2 1 - 2 -
Stap voor stap - - 3 - - 1 2 1 - - - 1
Marionette 5 1 1 - 4 2 1 - 5 6 - 2
Fantasie 2 3 3 2 - 6 2 - 1 - 1 3
Retour - - - 1 - - 1 - - - - 1
Marianne - - - - - - - - - - - -
Sim sa la bim - - - - 2 - - - - - - -
Festival - 1 - 2 - - - 3 1 1 1 -
Het is een wonder 3 2 3 3 3 1 4 3 2 2 5 3
Zo is het leven - 3 - - - - - 1 - 1 1 -

Er waren 12 jury's met elk 10 leden. Elk jury-lid mocht 1 punt geven.

Jury:  
01 - Zuidelijke IJsselmeerpolders 07 - Groningen
02 - Noord-Holland 08 - Friesland
03 - Zuid-Holland 09 - Drenthe
04 - Zeeland 10 - Overijssel
05 - Noord-Brabant 11 - Gelderland
06 - Limburg 12 - Utrecht